Πολιτκή Άμυνα, Κύπρου

Διεύθυνση: P.O.Box 23830 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +357 22 403413
Φαξ: +357 22 315638
E-mail: info@besafenet.net