Φυσικοί Κίνδυνοι

Οι φυσικοί κίνδυνοι είναι κίνδυνοι, που αποδίδονται σε φυσικά φαινόμενα, τα οποία όταν εμφανίζονται αποτελούν απειλή για τους ανθρώπους, τις υποδομές και την οικονομία και το περιβάλλον και μπορούν να επιφέρουν την καταστροφή.

Το μέγεθος της καταστροφής δεν είναι εξ ολοκλήρου φυσική δεδομένου ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα μπορεί να επιδεινώσει ή να περιορίσει το ρίσκο, για παράδειγμα, μέσω της ανεπαρκούς προσοχής για το που και το πώς γίνονται οι αναπτύξεις ή πως οι φυσικοί πόροι αξιοποιούνται. Οι καταστροφές είναι, επομένως, σύνθετα γεγονότα και το πρόβλημα της πρόληψης και του μετριασμού καταστροφής έχει πολλές πτυχές.

Οι φυσικοί κίνδυνοι είναι συνήθως ταξινομημένοι βασισμένοι στην αιτία τους και έτσι υποδιαιρούνται σε " Γεωλογικούς κινδύνους" και " Υδρομετεωρολογικούς κινδύνους".

Οι γεωλογικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν τις εσωτερικές προς την γη διαδικασίες (ηφαιστειακές εκρήξεις και σεισμοί,) και τις εξωτερικές διαδικασίες (καθιζήσεις εδάφους). Τα τσουνάμι μπορούν να ταξινομηθούν μεταξύ αυτών εφόσον πυροδοτούνται από τους υποθαλάσσιους σεισμούς και άλλα γεωλογικά γεγονότα.

Οι υδρομετεωρολογικοί κίνδυνοι είναι τα περισσότερα σχετικά με τον καιρό φαινόμενα. Σε αυτό το τμήμα, ταξινομούμε τις πλημμύρες, την ξηρασία και την ερήμωση, τις θύελλες, τα ακραία κύματα θερμοκρασίας, τις χιονοστιβάδες και τους τυφώνες. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί, ότι ένας τύπος φυσικού κινδύνου μπορεί να προκαλέσει ένα άλλον (π.χ. μια θύελλα μπορεί να προκαλέσει τις πλημμύρες, ένας σεισμός μπορεί να προκαλέσει τα τσουνάμι και καθιζήσεις εδάφους, μια ηφαιστειακή έκρηξη μπορεί να προκαλέσει τις πυρκαγιές) ή ακόμα και τεχνολογικά ατυχήματα (π.χ. ένα τσουνάμι μπορεί να προκαλέσει πυρηνικά ατυχήματα, μια υποχώρηση φράγματος μπορεί να προκαλέσει πλημμύρες).

 

Τεχνολογικοί Κίνδυνοι

Η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει στον άνθρωπο ηλεκτρισμό, τροφή, διασκέδαση, άνεση, αλλά και επιπλέον κινδύνους οι οποίοι οφείλονται σε επικίνδυνα υλικά ή τεχνολογίες, όπως ραδιενεργές ή τοξικές ουσίες, υψηλή τάση ή πίεση. Οι επικίνδυνες ουσίες βρίσκονται παντού στον κόσμο, ιδίως σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και μεταφέρονται μέσω αυτοκινητοδρόμων, σιδηροδρόμων και θαλασσίων οδών. Ατυχήματα, όπως πυρκαγιά, εκρήξεις και διαρροές, τα οποία καταλήγουν στην απελευθέρωση των ουσιών αυτών, ενδεχομένως να επηρεάζουν την υγεία, την περιουσία μας και το περιβάλλον. Η έκθεση του ανθρώπου σε επικίνδυνες ουσίες μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή και θάνατο σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων.

Δυστυχώς, το ατύχημα του Bhopal το 1984 http://www.bhopal.com (περίπου 3.800 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες άλλοι υποφέρουν από μόνιμες και μερικές αναπηρίες) και του Τσέρνομπιλ το 1986 http://www.tesec-int.org/Chernobyl.htm (επηρεάστηκαν περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνθρωποι) αποδείχθηκαν ως ατυχήματα υψηλού κινδύνου λόγω επικίνδυνων υλικών (HAZMAT), τα οποία απελευθερώθηκαν στο περιβάλλον.

Τα χημικά και πυρηνικά ατυχήματα είναι το αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας και πρόκειται για τεχνολογικές καταστροφές ή καταστροφές που οφείλονται στον άνθρωπο. Υπάρχουν και άλλα είδη καταστροφών που οφείλονται στον άνθρωπο, όπως οι κακοτεχνίες δημοσίων κτηρίων, η διακοπή κάποιας υπηρεσίας κοινής οφελείας, η διακοπή ρεύματος, η διακοπή συστημάτων υποστήριξης ζωής, η δυσλειτουργία συστημάτων πληροφορίας ή εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης.

Οι χημικές ή πυρηνικές καταστροφές μπορούν να επηρεάσουν εκατομμύρια ανθρώπους σε απόσταση πολλών χιλιάδων χιλιομέτρων, όπως αποδείχθηκε με τα ατυχήματα του Bhopal και του Τσέρνομπιλ, και για τον λόγο αυτό τα χρησιμοποιούμε ως αναφορά.

Η γνώση της φύσης των χημικών ή πυρηνικών καταστροφών θα σε βοηθήσει να σώσεις τη ζωή σου.