Δοκίμια

Στα «Δοκίμια» έχεις την ευκαιρία να δοκιμάσεις τις αποκτηθείσες γνώσεις σου στους φυσικού και τεχνολογικούς κινδύνους απαντώντας σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Πιο κάτω θα βρεις «Δοκίμια» για διάφορες κατηγορίες κινδύνων όπως κατολισθήσεις, πλημμύρες, ραδιολογικά και χημικά ατυχήματα, αστοχία φράγματος κτλ.

Αν επιλέξεις το «take test» έχεις την ευκαιρία να απαντήσεις μια σειρά από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο συγκεκριμένο θέμα.

Για κάθε ερώτηση θα λάβεις μια σειρά από απαντήσεις εκ των οποίων μόνο η μια είναι ορθή. Καλείσαι να δώσεις μόνο μια απάντηση και στη συνέχεια να προχωρήσεις στην «επόμενη ερώτηση». Αφού απαντήσεις όλες τις ερωτήσεις του συγκεκριμένου θέματος και επιλέξεις «τέλος», θα λάβεις την αξιολόγηση του δοκιμίου σου.

Καλείσαι όπως προτείνεις σε φίλους, συναδέλφους, μαθητές να ελέγξουν τις γνώσεις τους.

Evaluation Name Correct points Incorrect points  
Evaluation Name
Avalanches
Correct points
1,00
Incorrect points
0,00
Take Test
Evaluation Name
Chemical Emergencies
Correct points
1,00
Incorrect points
0,00
Take Test
Evaluation Name
Dam Failures
Correct points
1,00
Incorrect points
0,00
Take Test
Evaluation Name
Drought and Desertification
Correct points
1,00
Incorrect points
0,00
Take Test
Evaluation Name
Earthquakes
Correct points
1,00
Incorrect points
0,00
Take Test
Evaluation Name
Floods
Correct points
1,00
Incorrect points
0,00
Take Test
Evaluation Name
Hurricanes and Storm Surges
Correct points
1,00
Incorrect points
0,00
Take Test
Evaluation Name
Landscape Fires
Correct points
1,00
Incorrect points
0,00
Take Test
Evaluation Name
Landslides
Correct points
1,00
Incorrect points
0,00
Take Test
Evaluation Name
Radiological Emergencies
Correct points
1,00
Incorrect points
0,00
Take Test
Evaluation Name
Sea Level Rise
Correct points
1,00
Incorrect points
0,00
Take Test
Evaluation Name
Tsunami
Correct points
1,00
Incorrect points
0,00
Take Test
Evaluation Name
Volcanic Eruptions
Correct points
1,00
Incorrect points
0,00
Take Test