Φυσικοί Κίνδυνοι

Πλημμύρες

Πλημμύρα ονομάζεται η προσωρινή κάλυψη από νερό εδάφους, το οποίο υπό φυσιολογικές συνθήκες, δεν καλύπτεται από νερό. 

Ο όρος περιλαμβάνει πλημμύρες, που προκλήθηκαν από υδάτινες οδούς (π.χ. ποτάμια, πηγές, ξεροπόταμους, κ.λπ.) και οι οποίες δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν λόγω της ποσότητας του νερού. Η πλειονότητα της ποσότητας αυτής προέρχεται από δυνατές βροχοπτώσεις αλλά και άλλες πηγές (όπως παράκτιες παλίρροιες, κύματα καταιγίδας ή τσουνάμι) μπορούν να προκαλέσουν πλημμύρες. Η υπερχείλιση του αποχετευτικού συστήματος δεν θεωρείται πλημμύρα. Οι πλημμύρες ενδέχεται να προκαλέσουν θανάτους, μετακινήσεις πληθυσμών, περιβαλλοντικές καταστροφές και σοβαρές επιπλοκές στην οικονομική ανάπτυξη.

 


Προετοιμάστηκε από το ECRP – European Center for Risk Prevention - Σόφια, Βουλγαρία & the Editorial Board