Φυσικοί Κίνδυνοι

Τυφώνας και κύμα θύελλας

Ο τυφώνας είναι ένα σύστημα θύελλας με δυνατούς ανέμους, που κυκλοφορούν γύρω από μία κεντρική περιοχή χαμηλού βαρομετρικού, η οποία ονομάζεται το μάτι. Η πίεση του ανέμου ρέει από το υψηλό βαρομετρικό προς το χαμηλό βαρομετρικό και μάλιστα όχι σε ίσια γραμμή διότι η επιφάνεια της γης γυρίζει με διαφορετικές ταχύτητες (γρηγορότερα στον ισημερινό, με χαμηλότερη ταχύτητα στους πόλους). Στην πραγματικότητα περιστρέφεται προς το εσωτερικό δημιουργώντας το κλασικό σχήμα του κυκλώνα που σχετίζεται με τον τυφώνα.

Τα κύματα καταιγίδας δημιουργούνται με την ανύψωση της στάθμης του ωκεανού πάνω από το αναμενόμενο λόγω ατμοσφαιρικών διεργασιών (παλίρροιες) και ενισχύονται με τις καταιγίδες.

Η μείωση της ατμοσφαιρικής πίεσης προκαλεί την άνοδο της στάθμης του νερού κατά περίπου 1 cm για κάθε 1mb. Η ρήξη της πίεσης (το αντίστροφο βαρομετρικό αποτέλεσμα) σε συνδυασμό με τον άνεμο, που σπρώχνει το νερό προς την ακτή και την πίεση στην επιφάνεια της θάλασσας από τον άνεμο, ο οποίος υπολογίζεται ως οριζόντια δύναμη ανά μονάδα επιφάνειας. Πρόκειται για συνάρτηση της ταχύτητας του ανέμου και της πυκνότητας του αέρα. Η δύναμη και η κατεύθυνση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανύψωση της στάθμης της θάλασσας, αφού οι άνεμοι με κατεύθυνση προς την ακτή δημιουργούν μεγαλύτερη ανύψωση της στάθμης της θάλασσας παρά τους χερσαίους ανέμους. Επιπλέον, η επίδραση του ανέμου αυξάνει αντίστροφα με το βάθος του νερού και έτσι οι αβαθείς περιοχές, όπως το Μπαγκλαντές έχουν ενισχυμένα κύματα καταιγίδας. Τα κύματα καταιγίδας είναι ο βασικός λόγος της παράκτιας διάβρωσης και θανάτων λόγω πνιγμού. Τα κύματα καταιγίδας επηρεάζονται από έναν αριθμό παραγόντων όπως οι άνεμοι, το σχήμα της ακτογραμμής, το βάθος του νερού κοντά στην ακτογραμμή, και το μέγεθος και την δομή της καταιγίδας.

Οι χώρες με ευάλωτες ακτογραμμές θα πρέπει να αξιολογήσουν τις παραμέτρους αυτούς.
 


Προετοιμάστηκε από ICoD - Euro-Mediterranean Centre on Insular Coastal Dynamics (Βαλέτα, Μάλτα)