Φυσικοί Κίνδυνοι

Τσουνάμι

Το τσουνάμι (Ιαπωνική λέξη, που σημαίνει «κύμα του λιμανιού») είναι μια σειρά ωκεάνιων κυμάτων με τεράστια μήκη και περιοδικότητα, που δημιουργούνται σε ένα υδάτινο σχηματισμό από μια απότομη μετατόπιση του νερού.

Το τσουνάμι αποτελείται από 5-6 κύματα με το πρώτο να είναι μικρής ισχύος και το οποίο ονομάζεται το απαλό κύμα. Το δεύτερο και τρίτο κύμα είναι τα πιο ψηλά κύματα και τα πιο καταστροφικά.

 


Προετοιμάστηκε από το ICoD - Euro-Mediterranean Centre on Insular Coastal Dynamics (Βαλέτα, Μάλτα) & the Editorial Board